Uredba Komisije (ES) št. 1382/2004 z dne 29. julija 2004 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004