2005/526/ES: Sklep Sveta z dne 2. junija 2005 o sklenitvi Okvirnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o splošnih načelih za sodelovanje Republike Hrvaške v programih Skupnosti