Pisno vprašanje E-2281/06 vlaga Glyn Ford (PSE) za Komisijo. Azijsko-evropska fundacija