Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Sveta o posebnem programu Sodelovanje , s katerim se bo izvajal sedmi okvirni program (2007 do 2013) Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti