Uredba Komisije (ES) št. 105/2005 z dne 17. novembra 2004 o spremembi uredbe Sveta (ES) št. 1420/1999 in Uredbe Komisije (ES) št. 1547/1999 glede pošiljk določenih vrst odpadkov na Kitajsko in Saudsko ArabijoBesedilo velja za EGP.