Pisno vprašanje E-0451/06 vlaga Eluned Morgan (PSE) za Svet. Seznam storilcev kaznivih spolnih dejanj