Zadeva T-265/04: Tožba Adriatica di Navigazione S.p.A. proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 24. junija 2004