Pisno vprašanje E-5003/05 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Grški trg za nafto