Pisno vprašanje E-1394/06 vlagajo Heinz Kindermann (PSE), Lutz Goepel (PPE-DE), Elisabeth Jeggle (PPE-DE) in Willem Schuth (ALDE) za Komisijo. Upravljanje in zdravljenje izbranih bolezni goveda v Evropski uniji