Zadeva C-207/04: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa Commissione Tributaria Provinciale di Novara (Italija) z dne 26. aprila 2004 v zadevi Vergani Paolo proti Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Arona