Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3875 – PAI partners SAS/KWIK-FIT Group Ltd) — Primer za poenostavljeni postopek Besedilo velja za EGP.