Protokol o pogojih in podrobnostih sprejema Republike Bolgarije in Romunije v Evropsko Unijo - ČETRTI DEL: ZAČASNE DOLOČBE - III. NASLOV:FINANČNE DOLOČBE - Člen 25