Odločba Komisije z dne 22/03/2006 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.4121 - ALLIANZ GROUP / SOFINIM / UNITED BROADCAST FACILITIES) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)