Pisno vprašanje E-1833/05 vlaga Erik Meijer (GUE/NGL) za Komisijo. Izrinjenje nizozemskih podjetij iz gradnje stanovanj na severovzhodu Nizozemske s strani nemških podjetij zaradi nepoštenih konkurenčnih razmer