Zadeva C-759/18: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 3. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Judecătoria Rădăuţi – Romunija) – OF/PG (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (ES) št. 2201/2003 – Pristojnost za odločanje o zahtevku za razvezo zakonske zveze – Pristojnost v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo in preživninsko obveznostjo za mladoletnega otroka para – Predložitev zadeve sodišču države državljanstva strank – Člen 3(1)(b) – Prebivališče mladoletnega otroka in staršev v drugi državi članici – Člen 12(1)(b) – Dogovor o pristojnosti – Člen 17 – Preizkus pristojnosti – Pojem„starševska odgovornost“)