Pisno vprašanje E-1173/05 vlaga Koenraad Dillen (NI) za Svet. Konvencija ZN o zatiranju financiranja terorizma