Domstolens dom (Femte Afdeling) af 8. september 2005 i sag C-500/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — direktiv 98/34/EF — tekniske normer og reglementer — national lovgivning vedrørende lystfartøjer)