Zadeva C-431/04: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sklepa Bundesgerichtshof (Nemčija) z dne 29. junija 2004 v pritožbenem postopku Massachusetts Institute of Technology