POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Letno poročilo Solidarnostnega sklada Evropske unije za obdobje 2017–2018