Pogodba o Ustavi za Evropo - III. DEL — POLITIKE IN DELOVANJE UNIJE - V. NASLOV — ZUNANJEPOLITIČNO DELOVANJE UNIJE - II. POGLAVJE — SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA - 1. oddelek — Skupne določbe - III-299. Člen