Uredba Komisije (ES) št. 2377/2002 z dne 27. decembra 2002 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za pivovarski ječmen iz tretjih držav ter o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1766/92