Mål T-479/18: Tribunalens dom av den 19 juni 2019 — Multifit mot EUIPO (Premiere) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet Premiere ‒ Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och 7.2 i förordning (EU) 2017/1001)