Zadeva T-479/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2019 – Multifit/EUIPO (Premiere) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Premiere — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001)