Lieta T-479/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 19. jūnija spriedums — Multifit/EUIPO (“Premiere”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Premiere” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. punkts)