Klausimas raštu P-5978/10 Bairbre de Brún (GUE/NGL) Komisijai. Finansiniai taisymai