Državna pomoč — Italija — Državna pomoč št. C 52/2005 (prej NN 88/2005) — Subvencija za digitalne sprejemnike — Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES (Besedilo velja za EGP)