Uredba Komisije (ES) št. 1440/2004 z dne 12. avgusta 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave