Pisno vprašanje E-4231/06 vlaga Mogens Camre (UEN) za Komisijo. Predpisi, ki urejajo obvezen odkup manjšinskih deležev