Sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. novembra 2004 v zadevi T-360/03, Frischpack GmbH & Co. KG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (Znamka Skupnosti — Tridimenzionalna znamka — Oblika posode za sir — Absolutni razlog za zavrnitev — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 — Razlikovalni učinek)