Uredba Sveta (ES) št. 1151/2005 z dne 15. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke