Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 1 december 2020 om ett utkast till beslut i ärende M.9660 – Google/Fitbit Föredragande: Polen (Text av betydelse för EES) 2021/C 194/03