Pisno vprašanje E-1212/05 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Meso primatov in uveljavitev prava, oblikovanje politike in trgovanje v gozdarskem sektorju (FLEGT)