Zadeva T-320/05: Tožba, vložena 23. avgusta 2005 — Maccanti proti Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru