Uradno obvestilo v skladu s členom 95(4) Pogodbe ES — Zahteva za odobritev podaljšanja uporabe nacionalne zakonodaje, ki odstopa od določb usklajevalnega ukrepa Skupnosti (Besedilo velja za EGP)