Uredba Komisije (ES) št. 2039/2004 z dne 26. novembra 2004 o določanju najnižje prodajne cene masla za 9. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999