Predlog sklep Sveta o sklenitvi Sporazumov v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ljudsko republiko Kitajsko ter Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike