Pogodba o Ustavi za Evropo - III. DEL — POLITIKE IN DELOVANJE UNIJE - III. NASLOV — NOTRANJE POLITIKE IN UKREPI - III. POGLAVJE — POLITIKE NA DRUGIH PODROČJIH - 4. oddelek — Kmetijstvo in ribištvo - III-228. Člen