Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru sedmega okvirnega programa (2007 do 2011) Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave in usposabljanje (KOM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS))