Zadeva T-308/04: Tožba Francesca Ianniella proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 19. julija 2004