Pisno vprašanje P-1580/04 vlaga Barbara Weiler (PSE) za Komisijo. Varstvo potrošnikov pri kreditnih pogodbah