Pisno vprašanje E-1654/06 vlaga Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) za Komisijo. Sovražnost proti evropskim podjetjem s sklicevanjem na Helms-Burtonov zakon