Uredba Komisije (ES) št. 1192/2005 z dne 25. julija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1915/83 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev