Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. aprila 2005 v zadevi C-265/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe Audiencia National): Igor Simutenkov proti Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Espagñola de Fútbol (Sporazum o partnerstvu Skupnosti-Rusija — Člen 23(1) — Neposredni učinek — Pogoji za zaposlitev — Načelo prepovedi diskriminacije — Nogomet — Omejitev števila poklicnih igralcev, državljanov tretjih držav, ki jih moštvo lahko uvrsti na državno tekmovanje)