Javna predstavitev predhodnih ugotovitev preiskave energetskega sektorja (Besedilo velja za EGP)