Publiczna prezentacja wstępnych wyników dochodzenia w sektorze energetycznym (Tekst mający znaczenie dla EOG)