Veřejná prezentace předběžných závěrů šetření v odvětví energetiky (Text s významem pro EHP)