Pisno vprašanje P-2701/05 vlaga Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) za Svet. Spoštovanje temeljnih pravic v Kraljevini Maroko