Pisno vprašanje E-4611/06 vlaga Robert Kilroy-Silk (NI) za Komisijo. Smernice, ki nacionalnim parlamentom omogočajo pripombe v zvezi z zakonodajnimi predlogi Skupnosti