Pisno vprašanje P-2314/06 vlaga John Bowis (PPE-DE) za Svet. Preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2