poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - Poročilo o napredku za obdobje 2000 do 2005 o izvajanju direktiv o interoperabilnosti (96/48/ES za železniški sistem za visoke hitrosti in 2001/16/ES za železniški sistem za konvencionalne hitrosti) {SEC(2006) 1418}